Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności (dalej: „Polityka”), określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.kancelariamojecki.pl (dalej: „Sklep”).
 2. Polityka określa w szczególności:
  1. administratora danych osobowych,
  2. dane osobowe Użytkowników przetwarzane w Sklepie,
  3. cele i podstawy prawne przetwarzania danych,
  4. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane,
  5. kategorie odbiorców danych,
  6. politykę cookies,
  7. prawa Użytkowników,
  8. dobrowolność podania danych.

1. Administrator

 1. Administratorem danych użytkowników Sklepu (dalej „Użytkownicy”) jest Dariusz Mojecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego w Krakowie (31-525) przy ul. Bohdana Zaleskiego 16/2, NIP 6572499268, REGON 361410422, e-mail info@kancelariamojecki.pl, tel. 505 975 749, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy:
  1. mailowo: info@kancelariamojecki.pl ,
  2. telefonicznie: 505 975 749.

2. Dane przetwarzane w ramach Sklepu

 1. Podczas dokonywania zakupu w Sklepie zbierane są następujące dane:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. nazwa firmy,
  4. adres,
  5. adres e-mail,
  6. adres IP,
  7. nr telefonu.

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych. Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”).
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu, na podstawie i przez okres:

 

Cel przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przetwarzania
dokonanie i opłacenie zakupu Produktu lub Usługi w Sklepie; dostarczenie zakupionego Produktu lub Usługi; wykonanie Umowy przez Administratoraart. 6 ust. 1 lit. b RODOdo czasu wykonania Umowy
dochodzenie roszczeń związanych z Umową (zakupem Produktu lub Usługi) i obrona przed takimi roszczeniamiart. 6 ust. 1 lit. f RODOdo upływu terminu przedawnienia takich roszczeń
prowadzenie dokumentacji podatkowej, w tym ewidencji sprzedaży bezrachunkowejart. 6 ust. 1 lit. c RODO, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrującychprzez okres przechowywania dokumentacji podatkowej  wymagany przepisami
prowadzenie dokumentacji podatkowej, w tym wystawiania faktur i prowadzenia ewidencji VATArt. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa o podatku od towarów i usługprzez okres przechowywania dokumentacji podatkowej  wymagany przepisami
wysyłka newslettera, w tym informacji handlowychart. 6 ust. 1 lit. f RODOPrzez okres subskrypcji newslettera
marketing własnych produktów i usługart. 6 ust. 1 lit. f RODOprzez okres prowadzenia działalności gospodarczej Administratora
możliwość wykazania wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąart. 6 ust. 1 lit. f RODOdo czasu przedawnienia wszystkich sankcji z tytułu naruszenia RODO, Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
prowadzenie czynności analityczno – statystycznych, tworzenie szeregu statystyk i analiz (ruchu na stronie, funkcjonalności itp.) Sklepu za pomocą plików cookiesart. 6 ust. 1 lit. f RODOdo czasu usunięcia plików cookies
inne cele związane z plikami cookie wskazane w punkcie 5 Politykiart. 6 ust. 1 lit. f RODOdo czasu usunięcia plików cookies

 

4. Kategorie odbiorców danych

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym księgowe, operatorom płatności, bankom, dostawcom usługi hostingu i poczty elektronicznej.
 2. Dane zbierane za pośrednictwem plików cookie związanych z Google Analytics oraz dane potrzebne do przeprowadzenia konsultacji online z wykorzystaniem usługi Google Meet mogą być przekazywane również do Google LLC. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ponieważ Komisja Europejska w dniu 10 lipca 2023 r. podjęła decyzję, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

 

5. Cookies

 1. W Sklepie wykorzystywane są niezbędne pliki cookie: pliki niezbędne do dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną żądanej Użytkownika, tj. do korzystania ze Sklepu (pliki cookie potrzebne do działania Sklepu i korzystania z jego funkcjonalności).
 2. W Sklepie wykorzystywane są również pliki cookie inne niż niezbędne:

 

Pliki cookies analityczne

 

Nazwa pliku cookieCel przechowywania
sbjs_migrationsw celu identyfikacji źródła wizyty i przechowuje informacje o działaniach użytkownika w plikach cookiesesja
sbjs_current_addw celu identyfikacji źródła wizyty i przechowuje informacje o działaniach użytkownika w plikach cookiesesja
sbjs_first_addw celu identyfikacji źródła wizyty i przechowuje informacje o działaniach użytkownika w plikach cookiesesja
sbjs_currentw celu identyfikacji źródła wizyty i przechowuje informacje o działaniach użytkownika w plikach cookiesesja
sbjs_firstw celu identyfikacji źródła wizyty i przechowuje informacje o działaniach użytkownika w plikach cookiesesja
sbjs_udataw celu identyfikacji źródła wizyty i przechowuje informacje o działaniach użytkownika w plikach cookiesesja
sbjs_sessionw celu identyfikacji źródła wizyty i przechowuje informacje o działaniach użytkownika w plikach cookie1 godzina
tk_aiw celu przechowywania losowo wygenerowanego anonimowego identyfikatora używanego wyłącznie w obszarze administracyjnym i do ogólnego śledzenia analitycznego1 rok 1 miesiąc 4 dni
tk_qsw celu przechowywania losowo wygenerowanego anonimowego identyfikatora używanego wyłącznie w obszarze administracyjnym i do ogólnego śledzenia analitycznego1 godzina
tk_tcw celu rejestrowania szczegółowych informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witrynysesja
tk_orSłuży do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób odwiedzający korzysta ze strony internetowej1 rok 1 miesiąc 4 dni
tk_r3dSłuży do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób odwiedzający korzysta ze strony internetowej3 dni
tk_lrSłuży do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób odwiedzający korzysta ze strony internetowej1 rok

 

Pliki cookies funkcjonalne

 

Nazwa pliku cookieCel przechowywania
_lscache_varyZapobieganie zapisywaniu stron w pamięci podręcznej2 dni

 

 1. Instalowanie plików cookie może nastąpić za zgodą Użytkownika. Użytkownik może wyrazić zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu oraz w ustawieniach w trakcie wizyty w Sklepie. Za pomocą takiego oprogramowania (w szczególności poprzez ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik) możliwe jest również np. ustawienie powiadamiania przez przeglądarkę przed umieszczeniem pliku cookie lub automatycznego uniemożliwienia umieszczenia pliku cookie.
 2. Zgody nie wymaga przechowywanie lub uzyskanie dostępu do plików cookie w celu dostarczenia Użytkownikowi usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez Uczestnika, tj. umożliwienia korzystania ze Sklepu.

 

6. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

– w zakresie określonym przepisami prawa, w szczególności RODO.

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

7. Dobrowolność podania danych

Korzystanie ze Sklepu oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli jednak Użytkownik chce dokonać zakupu w Sklepie, to musi podać dane osobowe oznaczone w formularzu jako obowiązkowe.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróc do sklepu
  Scroll to Top